بوشن روپیچ پرسی1.1/4*40

51218
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی1.1/4*40