بوشن روپیچ پرسی 1.1/2*40

51220
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی

مشخصات فنی بوشن روپیچ پرسی 1.1/2*40