بوشن روپیچ پرسی 1.1/2*40

51220
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن روپیچ پرسی 1.1/2*40