بوشن توپیچ پرسی1.1/4*40

51318
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن توپیچ پرسی1.1/4*40