بوشن توپیچ پرسی 1.1/2*40

51320
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن توپیچ پرسی 1.1/2*40