بوشن تبدیل پرسی25*40

51112
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل پرسی25*40