بوشن تبدیل پرسی32*40

51114
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل پرسی32*40