بوشن تبدیل پرسی 32*50

51116
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل پرسی 32*50