بوشن تبدیل پرسی 40*50

51118
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل پرسی 40*50