بوشن تبدیل پرسی 40*63

51120
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل پرسی 40*63