زانو 90 پرسی 40*40

52010
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

زانو 90 پرسی 40*40