زانو 90 پرسی 50*50

52012
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی

مشخصات فنی زانو 90 پرسی 50*50