زانو 90 پرسی 63*63

52014
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

زانو 90 پرسی 63*63