زانو 90 پرسی 63*63

52014
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی

مشخصات فنی زانو 90 پرسی 63*63