بوشن تبدیل کلمپی_پرسی 25*40

81112
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسیاتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل کلمپی_پرسی 25*40