بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 32*40

81114
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسیاتصالات سایز بزرگ کلمپی

مشخصات فنی بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 32*40