بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 32*50

81116
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسیاتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 32*50