بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 40*50

81118
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسیاتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 40*50