بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 50*63

81122
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسیاتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل کلمپی _پرسی 50*63