زانو 90 کلمپی 50*50

82012
موجود
اتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

زانو 90 کلمپی 50*50