زانو 90 کلمپی 63*63

82014
موجود
اتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

زانو 90 کلمپی 63*63