زانو 45 پرسی 40*40

52102
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

زانو 45 پرسی 40*40