زانو 45 کلمپی 40*40

82102
موجود
اتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

زانو 45 کلمپی 40*40