زانو چپقی پرسی 1.1/4*40

52312
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

زانو چپقی پرسی 1.1/4*40