سه راهی پرسی 40*40*40

53010
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

سه راهی پرسی 40*40*40