سه راهی کلمپی 40*40*40

83010
موجود
اتصالات سایز بزرگ کلمپی
مشخصات فنی

سه راهی کلمپی 40*40*40