سه راهی تبدیل پرسی 40*20*40

53130
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل پرسی 40*20*40