سه راهی تبدیل پرسی 40*25*40

53132
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل پرسی 40*25*40