سه راهی تبدیل پرسی 40*32*40

53136
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل پرسی 40*32*40