سه راهی تبدیل پرسی 32*40*40

53138
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل پرسی 32*40*40