زانویی مدولار

87202
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

زانویی مدولار