زانویی 45 مدولار

87212
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

زانویی 45 مدولار