واسط مدولار 50 mm

87112
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

واسط مدولار 50 mm