واسط مدولار 130 mm

87118
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

واسط مدولار 130 mm