رابط پرسی مدولار 32

86108
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط پرسی مدولار 32