رابط پرسی مدولار 40

86110
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط پرسی مدولار 40