رابط پرسی مدولار 63

86114
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط پرسی مدولار 63