رابط کلمپی مدولار 40

86410
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط کلمپی مدولار 40