رابط کلمپی مدولار 63

86414
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط کلمپی مدولار 63