رابط روپیچ مدولار 1 * 1/2

86210
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط روپیچ مدولار 1 * 1/2