رابط روپیچ مدولار 2 * 1/2

86214
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط روپیچ مدولار 2 * 1/2