رابط توپیچ مدولار 2 * 1/2

86314
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط توپیچ مدولار 2 * 1/2