رابط توپیچ مدولار 1 * 1/2

86310
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط توپیچ مدولار 1 * 1/2