رابط توپیچ مدولار 1 * 1/4

86308
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط توپیچ مدولار 1 * 1/4