لوله 5 لایه

نوع نمایش :
14 کالا
مقایسه

لوله 5لایه بی تی اس 32 (PEX-b/AL/PERT(Type II

PIPE 5LAYERS BTS 32

لوله های پنج لایه بعنوان جدید ترین نوع لوله های مورد استفاده در سیستمهای گوناگون لوله کشی بشمار می روند. این لوله ها از تلفیق فلز و پلیمر تشکیل شده اند. در مقایسه با لوله های فلزی و لوله های پلی پروپیلن (لوله های سبز)که از نسل قدیمی لوله ها بشمار می روند ، لوله های چند لایه ضمن داشتن مزایای لوله های قبلی از ویژگیهای بسیار خوبی برخوردارند. گسترش استفاده از لوله های چند لایه از یک طرف و ضرورت وجود انطباقات کافی بین لوله و اتصال در حین اجرا ی پروژ های کوچک و بزرگ تاسیساتی ، باعث گردید که گروه صنایع
0
0
مقایسه

لوله 5لایه بی تی اس 25 (PEX-b/AL/PERT(Type II

PIPE 5LAYERS BTS 25

لوله های پنج لایه بعنوان جدید ترین نوع لوله های مورد استفاده در سیستمهای گوناگون لوله کشی بشمار می روند. این لوله ها از تلفیق فلز و پلیمر تشکیل شده اند. در مقایسه با لوله های فلزی و لوله های پلی پروپیلن (لوله های سبز)که از نسل قدیمی لوله ها بشمار می روند ، لوله های چند لایه ضمن داشتن مزایای لوله های قبلی از ویژگیهای بسیار خوبی برخوردارند. گسترش استفاده از لوله های چند لایه از یک طرف و ضرورت وجود انطباقات کافی بین لوله و اتصال در حین اجرا ی پروژ های کوچک و بزرگ تاسیساتی ، باعث گردید که گروه صنایع
0
0
مقایسه

لوله ٥ لایه بی تی اس ٢٠ (PEX-b/AL/PERT(Type II

لوله های پنج لایه بعنوان جدید ترین نوع لوله های مورد استفاده در سیستمهای گوناگون لوله کشی بشمار می روند. این لوله ها از تلفیق فلز و پلیمر تشکیل شده اند. در مقایسه با لوله های فلزی و لوله های پلی پروپیلن (لوله های سبز)که از نسل قدیمی لوله ها بشمار می روند ، لوله های چند لایه ضمن داشتن مزایای لوله های قبلی از ویژگیهای بسیار خوبی برخوردارند. گسترش استفاده از لوله های چند لایه از یک طرف و ضرورت وجود انطباقات کافی بین لوله و اتصال در حین اجرا ی پروژ های کوچک و بزرگ تاسیساتی ، باعث گردید که گروه صنایع
0
0
مقایسه

لوله 5لایه بی تی اس 16 (PEX-b/AL/PERT(Type II

PIPE 5LAYERS BTS 16

لوله های پنج لایه بعنوان جدید ترین نوع لوله های مورد استفاده در سیستمهای گوناگون لوله کشی بشمار می روند. این لوله ها از تلفیق فلز و پلیمر تشکیل شده اند. در مقایسه با لوله های فلزی و لوله های پلی پروپیلن (لوله های سبز)که از نسل قدیمی لوله ها بشمار می روند ، لوله های چند لایه ضمن داشتن مزایای لوله های قبلی از ویژگیهای بسیار خوبی برخوردارند. گسترش استفاده از لوله های چند لایه از یک طرف و ضرورت وجود انطباقات کافی بین لوله و اتصال در حین اجرا ی پروژ های کوچک و بزرگ تاسیساتی ، باعث گردید که گروه صنایع
0
0
loading

در حال بازیابی ...